ทางบริษัท ฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทถุงพลาสติกสีดำ และ สีต่างๆ รวมถึงถุงพิมพ์ที่ใช้ในงานราชการ ถุงหูหิ้ว และม้วนพลาสติก โดย

ทางบริษัทฯมีทีมงานที่รอบรู้เกี่ยวกับพลาสติก รวมทั้งสิ้น 200 คน เพื่อร่วมผลิตสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งบริการจัด

ส่งสินค้าตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย และรับผิดชอบกรณีสินค้าที่เกิดปัญหาจากขบวนการผลิต 

        บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 เราชำนาญการในด้านการผลิตถุงพลาสติกในประเทศไทย ด้วย

ประสบการณ์อันยาวนาน ทั้งงานถุงพลาสติก ม้วนพลาสติก ทุกขนาด,ถุงพิมพ์,ถุงใส เราจึงได้เปรียบคู่แข่งในการผลิตสินค้าได้ตามที่ต้องการ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า

        นานกว่า 19 ปีที่ทางบริษัทฯ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า จากความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้น

ตอนการผลิตและรับรองคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด โดยเน้นการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามความ

ต้องการ ประกอบกับการให้บริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงเติบโตอย่างมั่นคง จนเป็นที่รู้จักในวงการถุงพลาสติกเป็น

อย่างดี จากการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเร่งสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในทุกด้าน รวม

ทั้งการพัฒนาคน และการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ดีที่สุด

 

ปรับปรุงเมื่อ : 2017-10-25