บริการ

ขอบเขตงานบริการของบริษัท

ผลิตถุงพลาสติกใส่ขยะ

แบล็ค แพค สามารถผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ ได้ทุกสี และทุกขนาด ด้วยเทคนิคการผลิต เครื่องจักรที่
ทันสมัย โดยทีมงานวางแผนและควบคุมการผลิตระดับมืออาชีพ

ผลิตถุงหูหิ้ว ขนาดมาตรฐาน

สำหรับ ถุงหูหิ้ว ขนาดมาตรฐาน แบล็ค แพค ได้ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ DIRECT SALES (ขายตรง) ประมูลงานหน่วยงานราชการ ร้านโชว์ห่วยขายถุงต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ ได้มีตัวแทนฝ่ายขายของ บริษัทฯ เอง อยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย สามารถจัดส่งสินค้า และติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างใกล้ชิด

ผลิตถุงหูหิ้ว ขนาดมาตรฐาน

สำหรับ ถุงหูหิ้ว ขนาดมาตรฐาน แบล็ค แพค ได้ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ DIRECT SALES (ขายตรง) ประมูลงานหน่วยงานราชการ ร้านโชว์ห่วยขายถุงต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ ได้มีตัวแทนฝ่ายขายของ บริษัทฯ เอง อยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย สามารถจัดส่งสินค้า และติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างใกล้ชิด

บริการรับออกแบบและพิมพ์ถุงงานราชการ และงานสั่งทำ

แบล็ค แพค มีความชำนาญในการออกแบบและพิมพ์ถุง เข้าสู่อุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, สถานีขนส่งทุกประเภท, โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด นอกเหนือจากนี้ แบล็ค แพค มี Sub Contractor ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาสำหรับ ออกแบบงานพิมพ์ ถุงพลาสติกรีไซเคิลทุกประเภท และทุกขนาด

บริการการจัดส่งสินค้า

แบล็ค แพค มีการวางระบบ การบริหารจัดการในทุกแผนก เพื่อรองรับการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า และการเก็บฐานข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมให้บริการการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตามกำหนดการ นัดหมายของลูกค้าอย่างแม่นยำ โดยทีมงานจัดส่งสินค้า ที่มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง

บริการการจัดส่งสินค้า

แบล็ค แพค มีการวางระบบ การบริหารจัดการในทุกแผนก เพื่อรองรับการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า และการเก็บฐานข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมให้บริการการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตามกำหนดการ นัดหมายของลูกค้าอย่างแม่นยำ โดยทีมงานจัดส่งสินค้า ที่มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง