เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 ทางบริษัทฯ โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทุกท่าน ได้ทำการตรวจโควิทเป็นครั้งที่2 เพื่อเป็นการป้องกันโรค และควบคุมการติดต่อ โดยใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจเหมือนครั้งก่อน แต่ชุดอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในวันนี้เป็นของที่นำเข้ามาจาก USA ผลการตรวจทั้งหมด177คน ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด