วันที่25 พ.ย. 2564 ทางบริษัทได้ทำการตรวจเชื้อโควิทครั้งที่9 กับพนักงานทุกท่าน เป็นจำนวน 177คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ