เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

จากประสบการณ์ในการรีไซเคิลเศษพลาสติกมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติก กว่า 20 ปี ทำให้เกิดโรงงานแห่งที่สองขึ้น
คือ บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัดตั้งแต่ปี 2539 ทำการแปรรูปเม็ดพลาสติกให้เป็นสินค้า (ถุงขยะดำ-สี และถุงหูหิ้ว)ด้วยเหตุผลดังกล่าว
บริษัทฯจึงมีความชำนาญในด้านวัตถุดิบ และเทคนิคการหล่อหลอมพลาสติกเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งขันทั้งในด้านต้นทุน เทคนิคการผลิต
และการแข่งขันในตลาด ส่วนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัย จากต่างประเทศ ด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน
และกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการเป็นผู้นำตลาดถุงพลาสติกรีไซเคิล แห่งประเทศไทย
และกำลังก้าวไปสู่ การค้าระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำรีไซเคิลพลาสติก อันดับหนึ่งของอาเชี่ยน มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม คุณภาพของสินค้า มุ่งเน้นการบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและรวดเร็วในการบริการ

2

พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณภาพของบุคลากร เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รีไซเคิลพลาสติก และทักษะด้านอื่นๆ รวมถึง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย เพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที เหมาะสมให้แก่พนักงาน

3

ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการกำจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว และทิ้งเป็นนำมาใช้ซ้ำ ด้วย นวัตกรรมรีไซเคิล และนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่

4

มุ่งสร้างกำไร และผลประกอบการให้โต อย่างต่อเนื่อง