เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2654 ทางบริษัทได้ทำการตรวจเชื้่อโควิทพนักงานทุกท่าน เป็นครั้งที่8 ผลสรุปไม่พบผู้ติดเชื้อ