เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2654 ทางบริษัทได้ทำการตรวจเชื้่อโควิทพนักงานทุกท่าน เป็นครั้งที่8 ผลสรุปไม่พบผู้ติดเชื้อ

rolex replica bluehers.com replica rolex rolex replica replica rolex https://bothglow.com carehers rolex replica https://www.cityeach.com www.cozyearn.com