เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ขายดีเด่นประจำปี 2564 ให้กับบริษัทฯ โดยมีคุณจิรวัฒน์ จูเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ขึ้นรับโล่ประกาศเกีรติคุณ ซึ่งถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีของบริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน เพื่อมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป

rolex replica bluehers.com replica rolex rolex replica replica rolex https://bothglow.com carehers rolex replica https://www.cityeach.com www.cozyearn.com