เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ทางบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจการรุ่งเรื่องตลอดไป