เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจโควิทเป็นครั้งที่10 หลังจากหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งหมด172คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ