เมื่อวันที่18 พ.ย. 2564 ทางบริษัทฯ ได้นำพนักงานตามมาตรา33 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิท19 ณ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่่น ดินแดง

rolex replica bluehers.com replica rolex rolex replica replica rolex https://bothglow.com carehers rolex replica https://www.cityeach.com www.cozyearn.com