เมื่อวันที่18 พ.ย. 2564 ทางบริษัทฯ ได้นำพนักงานตามมาตรา33 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิท19 ณ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่่น ดินแดง