เมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัทแบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด ได้มีการคัดกรองพนักงานตามกลุ่มความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อด้วยการทำ strip test เชิงรุกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่พบว่าพนักงานของบริษัทติดเชื้อแต่อย่างใด บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด