โครงการอบรมสัมนา แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (28-29 พฤศจิกายน 2563)